Cổng thanh toán tiện lợi
an toàn, đa năng

Cổng thanh toán tiện lợi
an toàn, đa năng

Cổng thanh toán tiện lợi
an toàn, đa năng

Hướng dẫn đóng góp công tác xã hội

Bước 1: Tại trang chủ của Tuổi Trẻ Pay, bạn đọc nhấn vào dịch vụ: Đóng góp công tác xã hội.

Chọn dịch vụ đóng góp công tác xã hội

Bước 2: Điền lần lượt đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, số tiền đóng góp.

Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Nhấn vào nút "Tiếp theo" để chuyển qua bước thanh toán trực tuyến.

Bước 4: Làm theo các bước bên dưới để thanh toán trực tuyến.

Bước 4.1: Chọn thẻ ngân hàng mà bạn đọc sử dụng để thanh toán.

Chọn thẻ ngân hàng mà bạn đọc sử dụng để thanh toán

Bước 4.2: Điền thông tin thẻ: số thẻ, tên chủ thẻ

Chọn thẻ ngân hàng mà bạn đọc sử dụng để thanh toán

Bước 4.3: Tiến hành bước xác thực từ phía ngân hàng và thanh toán.

Bước 5: Nếu thanh toán hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo thành công và gửi mail cho bạn đọc.