Hướng dẫn đặt báo trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào trang http://pay.tuoitre.vn và chọn mục số 8 phần “đặt báo trực tuyến”

Bước 2: Trang thông tin đặt báo hiển thị ra.

§  Bước 2.1: Bạn tiến hành nhập phần thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, giới tính, điện thoại và địa chỉ email

§  Bước 2.2: Bạn tiến hành nhập tiếp phần thông tin đặt báo

o   Bước 2.2.1: Đầu tiên, bạn nhập địa chỉ giao báo. Chọn các thông tin theo thứ tự lần lượt là: Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã, Đường đi, Số nhà. Lưu ý: nếu phường/xã hoặc đường đi không có trong danh sách liệt kê thì bạn vui lòng đánh trực tiếp vào ô tương ứng.

o   Bước 2.2.2: Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ thu tiền. Nếu địa chỉ thu tiền giống với địa chỉ giao báo thì bạn đánh dấu vào ô “giống địa chỉ giao báo”. Ngược lại, nếu địa chỉ thu tiền khác với địa chỉ giao báo thì bạn chọn vào ô “địa chỉ khác” và tiếp tục nhập thông tin về Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã, Đường đi, Số nhà. Cách thức nhập cũng giống như nhập phần địa chỉ giao báo.

o   Bước 2.2.3: Sau khi nhập xong địa chỉ giao báo và địa chỉ thu tiền, bạn tiến hành chọn loại báo cần đặt (có thể chọn 1 hoặc nhiều loại báo). Cách thức chọn là bạn sẽ đánh dấu vào loại báo mà bạn muốn đặt. Giả sử, bạn muốn đặt hai loại báo là: nhật báo tuổi trẻ và tuổi trẻ cuối tuần, bạn sẽ đánh dấu vào phần nhật báo tuổi trẻ và tuổi trẻ cuối tuần. Khi đó, 2 dòng bên dưới bảng chi tiết đặt báo sẽ hiển thị tương ứng các loại báo mà bạn đã đánh dấu. Vui lòng hình bên dưới sẽ rõ:

o   Bước 2.2.4: Nhập thông tin chi tiết cho từng loại báo mà bạn đã chọn bao gồm: khoảng thời gian đặt báo (từ ngày -> đến ngày), giá và số kỳ bạn không cần phải nhập vì hệ thống sẽ tự động tính toán hiển thị dựa vào thông tin loại báo, từ ngày và đến ngày. Tiếp theo, bạn nhập số lượng báo muốn đặt trong 1 kỳ phát hành. VD: Bạn đặt nhật báo Tuổi Trẻ từ ngày 22-08-2013 đến hết ngày 30-08-2013 với giá là 3700 và số kỳ phát hành trong khoảng thời gian này là 9 kỳ. Mỗi kỳ, bạn muốn lấy số lượng nhật báo là 2 tờ thì nhập vào ô số lượng là 2. Như vậy, tổng số lượng tờ báo mà bạn đặt là trong 9 kỳ là: 2x9 = 18 (tờ). Cột khuyến mãi và thành tiền, hệ thống sẽ tự động tính, bạn không cần phải nhập. Hoàn toàn tương tự cho các loại báo tiếp theo.

§  Bước 2.3: Chọn hình thức thanh toán. Hiện tại, hệ thống có 4 hình thức thanh toán: qua CTV (cộng tác viên), chuyển khoản, khách lên đóng, và cổng thanh toán. Bạn đọc vui lòng chọn 1 trong 4 hình thức thanh toán. Trong hướng dẫn này, hệ thống sẽ chọn hình thức  qua cổng thanh toán.

§  Bước 2.4: Tiến hành rà soát lại tất cả các thông tin bao gồm thông tin cá nhân và thông tin đặt báo xem đã chính xác chưa. Sau khi, kiểm tra hoàn chỉnh thông tin, bạn nhấn vào nút “Đặt báo” để hệ thông tiến hành xử lý thông tin đặt báo của bạn. Chờ đợi cho đến khi nào hệ thống thông báo hoặc chuyển sang trang khác (không được tắt trình duyệt).

o   Ở bước 2.3, nếu bạn chọn hình thức thanh toán là: qua CTV, chuyển khoản, khách lên đóng thì khi xử lý thành công, hệ thống sẽ thông báo là đặt báo thành công và chuyển về trang pay.tuoitre.vn. Khi đó, quá trình đặt báo lúc này đã kết thúc và thành công.

o   Đối với hình thức thanh toán qua cổng thanh toán, hệ thống sẽ chuyển tiếp sang trang thông tin thanh toán. Bạn chọn phương thức thanh toán( qua ngân hàng hoặc ví điện tử). Trong hướng dẫn này, hệ thống chọn ví điện tử VnMart. Nhấn nút “tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

o   Đối với VnMart, hệ thống yêu cầu nhập thông tin gồm số điện thoại và mật khẩu mà bạn đã đăng ký với VnMart. Nhấn “tiếp tục” để tiến hành bước giao dịch tiếp theo.

o   Hệ thống sẽ gử tin nhắn có chứa mã xác thực vào điện thoại của bạn. Bạn tiến hành nhập mã xác thực vào ô mật khẩu OTP và nhấn nút “thanh toán”.

o   Nếu thanh toán thành công, hệ thống sẽ thông báo “Giao dịch thành công. Hệ thống sẽ tự động chuyển về trang pay.tuoitre.vn sau 5 giây”. Khi ấy, tiến trình thanh toán tiền qua cổng vnpay mới thực sự hoàn tất.